מערכת ניוזלטר
ניוזלטר 1
צפייה/עריכה בקיימים
יצירת ניוזלטר חדש
נותני חסות
צפייה/עריכה
הוספת נותן חסות
מייל בהפצה המונית
שמות הנמענים
Mailing List
View/Edit
Add
Search
Export
Export Mailing List